Aktualności

Ogłoszenie Sołtysa - Zebranie Wiejskie 24.01.2024

Ogłoszenie. Sołtys informuje, że 24 stycznia o godz. 17:00 w sali GOKSIR-U odbędzie się Zebranie Wiejskie . W programie Zebrania: - wybór Sołtysa i uzupełnienie składu Rady Sołeckiej, - sprawy bieżące. Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców.

Sołtys Informuje

Sołtys informuje, że inkaso III raty podatku za 2023r odbędzie się w środę i czwartek od godz. 08:00 do 15:00 oraz w piątek od 12:00 do 17:00 w biurze sołtysa.