Historia

Sołectwo Lubomia

To urocza wieś rozłożona w dolinie potoku Lubomka. Ze wschodu osłaniają ją porośnięte lasem pagórki, wśród zieleni których kryją się prastare pozostałości grodziska Gołężyców. Od południa rozpościerają się stawy rybne. Otwartą dolinę Odry od zachodu zamyka gęsta zabudowa miasta Racibórz. Od północy zaś wieś osłonięta jest wzgórzami, na których rozłożyła się wieś Pogrzebień.

W samym centrum na wzniesieniu stoi piękny kościół zbudowany w końcu ubiegłego wieku  z czerwonej cegły. Jego strzelista wieża góruje mad wsią.

Ponieważ gleby lubomskie są żyzne i wydają obfite plony, nieliczni rolnicy postawili na hodowlę zwierząt, a nowe warunki ekonomiczne stworzyły możliwość powstania i rozwoju trzech dużych zakładów mięsnych, które dają zatrudnienie prawie 200 mieszkańcom i zbyt hodowcom. Dobrze jest rozwinięta sieć sklepów, zaś w wyśmienite, smaczne pieczywo zaopatruje nas piekarnia GS-u Lubomia. Prawie wszystkie drogi są wyasfaltowane, a Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zapewniają naszym dzieciom naukę od najmłodszych lat.

Lubomski Klub Sportowy ,,Silesia” umożliwia utalentowanym dzieciom i młodzieży rozwój sportowy.

Gminny Ośrodek Kultury w centrum wsi skupia wokoło siebie młodzież i dorosłych. W jego budynku mieści się Gminna Biblioteka i siedziba Towarzystwa Śpiewaczego ,,Lutnia”, które swoimi występami uświetnia wszystkie uroczystości wiejskie i kościelne oraz zespół taneczny ,,Flesz” a także orkiestra Gminy Lubomia .

Nad naszym bezpieczeństwem czuwają strażacy skupieni w OSP Lubomia.

 

 Historia

 

Ziemie nad Odrą, podobnie jak cały region rybnicko-wodzisławski, sięgają swoją historią czasów epoki kamiennej. Świadczą o tym najstarsze znaleziska w postaci glinianych naczyń. Z młodszej epoki kamienia (neolitu) pochodzą ślady osadnictwa w Syryni. Z pierwszych wieków naszej ery pochodzą znaleziska monet rzymskich, świadczące o bliskim kontakcie miejscowej ludności z Imperium Rzymskim przez Bramę Morawską. Z VII wieku pochodzi osada w Syryni a przede wszystkim grodzisko z VII-IX wieku w lasach koło Lubomi. Znaleziska resztek ceramicznych mogą wskazywać na to, iż istniały tu mniejsze lub większe osady. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi Lubomia pochodzą z 1303 r. Zabytki gminy to w Bukowie Kaplica Różańcowa z 1770 r., na Grabówce spichlerz z XVIII wieku, w Lubomi kapliczka św. Jana Nepomucena w Syryni drewniany kościółek z 1510 r.

 

 

Charakterystyka gminy

Gmina Lubomia położona jest w południowo-zachodniej części woj. śląskiego, na prawym brzegu Odry; w połowie drogi pomiędzy miastami Racibórz i Wodzisław Śl. Przez gminę przepływają potoki Lubomka, Syrynka i Łęgoń. Lubomia graniczy z gminami: Gorzyce, Krzyżanowice, Kornowac oraz miastami Racibórz i Wodzisław Śląski. W skład gminy wchodzi sześć sołectw o łącznej liczbie ludności około  7,900. Ludność wsi Lubomia i Syrynia utrzymuje się przede wszystkim z pracy w przemyśle i częściowo w rolnictwie. Ludność pozostałych wiosek z doliny nadodrzańskiej tj. Bukowa, Ligoty Tworkowskiej i Nieboczów utrzymuje się głównie z rolnictwa. Przez teren gminy przebiegają drogi przelotowe o znaczeniu krajowym   i regionalnym, zapewniające połączenia z miejscowościami: Rybnik, Wodzisław Śląski, Racibórz, Pszów i Chałupki ( przejście graniczne).

Gmina posiada pełną sieć wodociągową oraz zapewnia mieszkańcom ciągłość dostawy wody. Jesteśmy połączeni siecią wodociągową z Raciborzem.  . Sieć gazowa istnieje w części sołectw Lubomia, Syrynia oraz Buków. Chociaż głównym  źródłem utrzymania i dochodów mieszkańców gminy jest przemysł, brak tu dużych zakładów pracy.

Na terenie gminy znajdują się stawy hodowlane "Wielikąt" o łącznej powierzchni 400 ha. Stawy te są jednocześnie terenem ochrony rzadkich gatunków fauny i flory. Na terenie gminy dominuje uprawa zbóż, takich jak pszenica, pszenżyto, żyto, owies i jęczmień. W dużej mierze uprawiane są

ziemniaki jadalne, buraki cukrowe oraz buraki pastewne. Gleby to w większości głębokie piaski, lessy, mady nadodrzańskie i siły.

W gminie działają  Gminne Ośrodki  Kultury,  biblioteki w Syryni  i Lubomi oraz filia Nieboczowy a także  świetlice wiejskie w Bukowie i Nieboczowach a nawet na Grabówce powstał piękny obiekt o nazwie ,,Wdk” Grabówka gdzie została przeniesiona dawna świetlica z Ligoty Tworkowskiej oraz znajduję się duża sala, kuchnia, siłownia ,biuro sołtysa, atrakcje dla młodzieży komputery itp. .  Posiadacze kart wędkarskich mogą zarzucić swoje wędki w Bukowie i Nieboczowach. Natomiast miłośnicy aktywnego wypoczynku spędzić czas mogą na boisku LZS-u w Bukowie, Nieboczowach, Syryni lub boisku LKS Lubomia oraz korzystać z Hal Widowiskowo-Sportowych przy Zso w Lubomi i Syryni. Wspaniałą alternatywą są również siłownie na wolnym powietrzu mieszczące się w Lubomi i Syryni w naszym sołectwie siłownia znajduję się w Parku na potocznie zwanych ,,działkach” i jest oczkiem w głowie naszej pani Sołtys Maryli Fibic która była głównym inicjatorem zrealizowania tej inwestycji w Lubomi. Dla aktywnych wspaniałą formą spędzania czasu będzie wstąpienie w szeregi Klubu Sportowego Lubomia który kusi ciekawymi treningami i imprezami. Na terenie Gospodarstwa Rybackiego " Wielikąt" decyzją wojewody katowickiego w lipcu 1993 r. został utworzony Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, na terenie którego występują rzadkie gatunki fauny i flory.

 

Historia Klubu Sportowego

 

1924 - utworzenie ,,dzikiej” drużyny, założyciele: bracia Alojzy i Franciszek Cholewikowie,

1925 - oficjalne zarejestrowanie drużyny w Podokręgu Rybnik pod nazwą ,,Odra” Lubomia i rozpoczęcie rozgrywek w klasie C,

1929-30 - awans do klasy B,

1931 - założenie boiska sportowego w obecnym miejscu i rozmiarach. Zmiana nazw z ,,Odra” na ,,Silesia”,

1932-39 - szybki rozwój klubu i awans drużyny do Ligi Wojewódzkiej,

1939-45 - czas restrykcji, prześladowania i więzienia części działaczy,

1945 – lipiec - pierwszy mecz po wojnie na boisku w Kobyli, wynik 5:1 dla Lubomi.

1975- Awans drużyny seniorów z rybnickiej A-klasy do klasy okręgowej

Drużyna seniorów utrzymuje się na poziomie klasy okręgowej do dnia dzisiejszego z krótką przerwą w latach 1979-1982. Znani piłkarze którzy reprezentowali barwy Silesi Lubomia to:

Franciszek Smuda Legia Warszawa, selekcjoner reprezentacji Polski. Arkadiusz Seget vice mistrz Polski z Górnikiem Radlin, Arkadiusz Kampka-Górnik Zabrze oraz Odra Wodzisław. Mariusz Pawełek-Wisła Kraków. Śląsk Wrocław, Kamil Glik- Ac Torino, reprezentant Polski,  Kamil Wilczek-Piast Gliwice król strzelców ekstraklasy w sezonie 2014/2015, Szymon Matuszek- Jagiellonia Białystok, Bartłomiej-Socha – Odra Wodzisław 

 

 

Kościół parafialny

Symbol naszej wiary, naszej ziemi i nieba, i naszych ideałów. Zanim w Lubomi wzniesiono murowany kościół, nasza miejscowość posiadała już dwa drewniane kościółki. Ten ostatni rozebrano w 1886r. W związku z budową nowego kościoła. Na jego miejscu stoi kaplica cmentarna.

Obecny kościół ufundowano w 1887r. Jego patronką stała się św. Maria Magdalena. Lubomski kościół parafialny jest kościołem halowym, zbudowanym z czerwonej cegły w stylu neogotyckim.

Śmiało góruje nad okolicznymi zabudowaniami, gdyż jest wzniesiony na wzgórzu zajmującym centrum wsi. Kościół posiada wieżę zegarową, w której zawieszono dzwony. W prezbiterium wmurowana jest pamiątkowa metalowa tablica z datą fundacji kościoła. Do jego wnętrza prowadzi troje drzwi. Wnętrze świątyni jest przestronne i bardzo jasne. Ze starego kościółka pozostało fragmentaryczne wyposażenie: komoda zakrystyjna z XVIII wieku,obraz św. Jana Nepomucena z XIX w, krucyfiks barokowy, monstrancja rokok okowa z przedstawieniem aniołów w glorii, kielich w stylu regencji z czarą klasycystyczną, pacyfikał w kształcie krzyża z XVIII wieku oraz dzwon gotycki z 1508 r. z napisem minuskułowym.

Lubomski kościół i jego miejsce w społeczności lokalnej stanowi budujący przykład poszanowania tradycji i wiary Kościół zdobią wspaniałe witraże ,które przedstawiają sceny zaczerpnięte z Ewangelii.