Aktualności

Sołtys Informuje

Sołtys informuje, że inkaso III raty podatku za 2023r odbędzie się w środę i czwartek od godz. 08:00 do 15:00 oraz w piątek od 12:00 do 17:00 w biurze sołtysa.

11 Marca Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa najszczersze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym