Aktualności

KLUB SPORTOWY DYSTANS cLubomia

Klub Sportowy Dystans cLubomia zaprasza do wypełniania kart członkowskich i wstępowania w szeregi biegaczy! 

KAŻDY PIĄTEK 17-19 w Budynku Goku w sali wykładowej na samej górze! 

Pozdrawia Zarząd na czele z Prezesem Arkadiuszem Kubikiem