Aktualności

24.01.2024 Dzień zmian dla Sołectwa Lubomia

Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, wierni fani naszej Sołeckiej strony internetowej.

Dzień 24.01.2024 był dniem ogromnych zmian dla struktury naszej małej ojczyzny, wspólnego domu jakim jest piękne i niewątpliwie wyjątkowe Sołectwo Lubomia. Mianowicie dziś z sprawowania funkcji Sołtysa zrezygnowała wieloletnia społeczna działaczka Maria Fibic.

W Radzie Sołeckiej również nastąpiły pewne zmiany z swojej funkcji w Radzie Sołeckiej zrezygnowały następujące osoby:

- Anna Urbaniec 

- Bernadeta Sławik 

- Krzysztof Godoj 

Złożone rezygnacje z funkcji wiązały się z potrzebą uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zatem na miejsca rezygnujących radnych wybrano spośród mieszkańców następujące osoby:

- Jolanta Huwer 

- Łukasz Kolorz 

- Tomasz Lindner 

Podczas spotkania wyborczego  zebrani mieszkańcy zaproponowali kandydaturę  dwóch osób jako potencjalnych następców rezygnującego z funkcji sołtysa. 

Zgłoszone kandydatury to mieszkańcy Sołectwa -  Monika Biły i Rafał Korzonek

Kandydaci mieli okazję przedstawić swój pomysł na sprawowanie funkcji sołtysa a następnie odbyło się niejawne głosowanie z wykorzystaniem kart do głosowania. Największą ilość głosów w wyborach uzyskał Rafał Korzonek.

Finalnie od dnia 24.01.2024  Rafał Korzonek objął urząd Sołtysa w Sołectwie Lubomia. 

Podczas zebrania, które poprowadził przewodniczący Rady Gminy w Lubomi Andrzej Godoj nie zabrakło licznych podziękowań kierowanych do  zdającej urząd Pani  Sołtys  za długie i owocne lata pracy w roli Sołtysa na rzecz całej społeczności, wszystkich mieszkańców.

Pani Sołtys także dziękowała za współpracę licznym instytucjom na czele z Wójtem Doktorem Czesławem Burkiem oraz Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim Radnym, Staroście Powiatowemu Leszkowi Bizoniowi  a także Radzie Sołeckiej, Strażakom Ochotnikom, Pracownikom GOKSIRU i Dyrektorowi Jarkowi Wieczorek , Kole Gospodyń Wiejskich, Zarządowi i wszystkim związanym z klubami sportowymi ,,Silesia" Lubomia jak również klubowi ,,Dystans", Uczniom i nauczycielom na czele z panią Dyrektor Szkoły w Lubomi Bogumiłą Godoj, Pracownikom Gminy w Lubomi, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów , Chórowi Lutnia oraz wszystkim, którzy włączali się w życie Sołectwa oraz wspomagali funkcjonowanie Sołtysa i Rady Sołeckiej. Pani Maria Fibic nie pominęła także w podziękowaniach licznych sponsorów i społeczników, którzy nie pełniąc żadnej funkcji włączali się z własnej inicjatywy w pomoc podczas inicjatyw Sołeckich. 

Szanowni Państwo wraz z Panią Sołtys jako dotychczasowy administrator strony  również serdecznie dziękuję za każde odwiedziny tej strony internetowej przez długie lata bo od 2015 roku, kiedy to wraz z ówczesną Radą Sołecką postanowiliśmy utworzyć i prowadzić taką stronę, abyście państwo mieli zawsze aktualne wiadomości i poczucie  czynnego udziału w życiu sołectwa, nawet jeśli sprawy  codzienne nie pozwalały uczestniczyć w zebraniach wiejskich. 

Drodzy czytelnicy jako że dziś po raz ostatni piszę artykuł w aktualnościach w formie  krótkiego  sprawozdania z zebrania wyborczego. Chciałbym wykorzystać tą okazję celem osobistych podziękowań, szczególnie tym którzy wspierali nas Radnych Sołeckich oraz Panią Sołtys w różnych nierzadko wymagających poświecenia wyzwaniach. Jako administrator strony podziękowania składam dla wszystkich, którzy tutaj zaglądali i doceniali różne inicjatywy - wspierali i czasem też angażowali się w współtworzenie strony biorąc udział w konkursach tutaj organizowanych. 

Drodzy mieszkańcy za każde dobre słowo, wyrazy uznania ale także konstruktywną krytykę serdeczne - dziękuję. Dziś pora pożegnać rolę administratora strony a także funkcję Radnego Sołeckiego trwającą 9 lat. 

Nowemu Sołtysowi i Nowej  Radzie Sołeckiej  życzę, aby ten rok i rozpoczynająca się przygoda przyniosła wiele satysfakcji. 

Życzę niekończących się pomysłów  i przede wszystkim zdrowia aby móc bez przeszkód   dbać o to czego potrzebują mieszkańcy. 

 

,,Nic nie może przecież wiecznie trwać "  - Jak śpiewała niegdyś Anna Jantar ale z drugiej strony każdy koniec to nowy początek.

 

                        Pozdrawiam administrator strony - już tylko do dziś - Krzysztof Godoj