Aktualności

INFORMACJE SOŁTYSA

                                            Informacje Sołtysa

W  bieżącym roku  Sołtys wraz z radą sołecką zorganizowali dwa festyny.

Pierwszy odbył się 24.Maj 2015 roku pod hasłem ,,dopalaczom stop”

Festyn został zorganizowany z okazji świąt rodzinnych - ,,Dnia Dziecka”, ,,Dnia Matki” oraz ,,Dnia Ojca”. Drugi festyn odbył się 20.Września 2015 pod hasłem ,,Pożegnanie Lata”

Bardzo dziękuję członkom naszej Rady Sołeckiej za aktywny udział w organizacji festynów. Dziękuję jednostce ochotniczej straży Pożarnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Kołu Gospodyń Wiejskich, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących, Klubowi Sportowemu, Przedszkolu, Pracownikom Urzędu Gminy, Andrzejowi Łukaszczykowi, Arkadiuszowi Kubikowi i przedstawicielom klubu ,,forma” z Wodzisławia Śląskiego oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani przy organizacji naszych festynów.

Oby dwa festyny cieszyły się zainteresowaniem naszych mieszkańców ,dlatego też chcemy w przyszłości kontynuować naszą działalność w tym temacie.

Sponsorzy:

-Wójt dr Czesław Burek i Rada Gminy Lubomia,

-Alas ,,Terra” Adrian Fibic członek zarządu i dyrektor generalny Adrian Fibic,

-Zakład rzeźniczo-wedlinarski i gospodarstwo rolne- Maria i Ernestyn Janeta ,

-Park rozrywki ,,Dzungla”- Katarzyna i Michał Czajka,

-Gs Lubomia –Urszula Bizoń –Prezes,

 - ,,Cafe Nova” i Catering , Aleksandra i Antonii Klimek

- Sztuczne ognie pirotechnika , Aleksandra i Grzegorz Kremer

-Agencja Artystyczna - Krzysztof Godoj

-Gospodarstwo rolne- warzywnictwo Bożena i Hubert Szulc

 

 

DZIEŃ SENIORA

4.Listopada Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali ,,Dzień Seniora” w naszym sołectwie.

Rozniesiono 370 zaproszeń do domów naszych seniorów (osoby powyżej 70 roku  życia).

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafialnym kościele, a poczęstunek i część artystyczna, w hali widowiskowo sportowej przy naszej szkole. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu hali. Dziękujemy zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich, Strażakom Osp Lubomia oraz pracownikom fizycznym przy Urzędzie Gminy za pomoc przy organizacji tych uroczystości.

Ktoś mi kiedyś powiedział, że u nas w Lubomi ciężko jest coś zorganizować, a ja wam powiem moi kochani mieszkańcy Lubomi, że wszystko można jak tylko się chce.

Ja jestem mile zaskoczona pomocą i udziałem naszych organizacji, stowarzyszeń, jednostek gminnych oraz Was wszystkich- Mieszkańców Lubomi podczas naszych działań.

Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze i mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować i wspierać się wzajemnie.