Aktualności

Podziękowania. Dziękujemy za współpracę i zaufanie

                                                Podziękowania

W związku z kończącą się kadencją, Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują

wszystkim mieszkańcom za współpracę i pomoc w naszych działaniach.

Dziękujemy Panu Wójtowi Dr Czesławowi Burkowi za przychylność

oraz finansowe wsparcie.
 

Bardzo dziękujemy Jednostce Straży Pożarnej, Klubowi Sportowemu „Dystans”,

Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Klubowi Sportowemu „Silesia”,pracownikom

Urzędu Gminy za pomoc i współpracę podczas organizowania przez nas festynów

i innych imprez.

 

Dziękujemy Radzie Gminy Lubomia, Ks Proboszczowi Jackowi Staroście, Szkole

Podstawowej, Kołu Gospodyń Wiejskich i Przedszkolu.

Dziękujemy naszym sponsorom, którzy pomagają nam przy organizacji każdego

festynu.

Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy Waszego zaufania, a jeżeli czasem nie udało

się nam spełnić Waszych oczekiwań, z rożnych powodów, to bardzo przepraszamy.


Zapraszamy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

04 listopada 2019r.o godz. 18:00 w sali GOK-u.

Sołtys i Rada Sołecka.