Aktualności

Sołtys informuje, że 26 września (tj. czwartek) o godz. 18:00 w GOK-u

Lubomia. 20. 09. 2019r.

 

Ogłoszenie.

Sołtys informuje, że 26 września (tj. czwartek) o godz. 18:00 w GOK-u

odbędzie się Zebranie Wiejskie.

W programie Zebrania przewidziano:

- podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2020,

- informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej,

- sprawy bieżące.

Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców.