Aktualności

Sołtys Informuje

Lubomia. 06. 05.2020r.

                                     Ogłoszenie.
Sołtys informuje, że inkaso II raty podatku rolnego i od nieruchomości
odbędzie się 13 i 14 maja (tj. środa i czwartek) od 08:00 do 15:00
 oraz 15 maja (piątek) od 12:00 do 17:00 w biurze sołtysa.

UWAGA!Prosimy Państwa o stosowanie obowiązujących zasad ostrożności.

1. Prosimy  o zachowanie 2 m. odległości pomiędzy petentami.
W pomieszczeniach mogą przebywać 4 osoby. Pozostałe osoby
prosimy  o zaczekanie na zewnątrz.

2. Prosimy  o noszenie maseczek ochronnych. (obowiązuje nakaz w całym kraju)