Aktualności

Drodzy mieszkańcy Lubomi

Drodzy mieszkańcy Lubomi

Kończy się kadencja obecnego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W związku z tym chcę Wam serdecznie podziękować za kolejne cztery
lata współpracy, za obecność na festynach, uczestnictwo w Dożynkach
Gminnych, Dniach Seniora i innych uroczystościach przez nas
organizowanych. Dzięki za słowa otuchy i za słowa krytyki, bo one
mobilizują do lepszego działania.
Dziękuję członkom Rady Sołeckiej za Wasze pomysły i pomoc, a także
za to, że zawsze byliście ze mną.

Pozwolę sobie przypomnieć członków Rady Sołeckiej:
Kornelia Burek, Małgorzata Bielaczek, Anna Urbaniec,Bernadeta Sławik,
Bożena Szulc, Krzysztof Godoj, Grzegorz Kremer, Antoni Klimek
i Damian Kustos.
Dziękuję za współpracę Panu Wójtowi dr Czesławowi Burkowi
i pracownikom Urzędu Gminy, Radzie Gminy na czele
z Przewodniczącym Panem Andrzejem Godojem.

Bardzo dziękuję naszym strażakom za to,że zawsze mogłam liczyć na
Waszą pomoc.
Dziękuję za współpracę Klubowi Sportowemu”Silesia”, Klubowi Sportowemu
„Dystans”, Kołu Gospodyń Wiejskich, GOKSiROWI-i
Lubomia,Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Lubomi, Stowarzyszeniu
Emerytów i Rencistów i ks Proboszczowi Jackowi Staroście.

Dziękuję Krzyśkowi Godojowi za prowadzenie naszej strony internetowej
i Andrzejowi Łukaszczykowi za obsługę elektryki podczas imprez.
Serdecznie dziękuję naszym sponsorom, którzy wspierali nas finansowo
i materialnie. Przez te wszystkie lata wspierali nas:
Prezes Firmy „Allas-Utex”Adrian Fibic, Maria i Ernestyn Janeta, Joanna
i Jacek Seget, Ola i Antek Klimek.

Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam w tych podziękowaniach.
Jak widzicie jest nas wielu i to jest nasza sołecka integracja.
Jeszcze raz Wszystkim dziękuję i zapraszam mieszkańców Lubomi na
Zebranie Wiejskie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się
 01 lutego o godz. 17:00 w sali GOK-u.


Do zobaczenia.


Maria Fibic