Aktualności

Podatek

Lubomia. 07. 05. 22r.

                                 Ogłoszenie.

Sołtys informuje, że inkaso II raty podatku za
rok 2022 odbędzie się w piątek 13 maja od godz.
08:00 do 15:00 oraz w poniedziałek 16 maja
od 12:00 do 17:00 w biurze sołtysa.