Aktualności

Strażacy z Lubomi podsumowali rok. Nie brakuje pracy i planów

Zebranie sprawozdawcze w OSP w Lubomi 

W niedzielne popołudnie strażacy z OSP Lubomia podsumowali rok działalności na zebraniu sprawozdawczym. Nie zabrakło planów na kolejny rok, który zapowiada się również bardzo ciekawie.

Nasi Druhowie planują poszerzyć swoją remizę o kolejny boks garażowy. Prace już się rozpoczęły. 

Jednostka OSP Lubomia należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie posiadają na wyposażeniu dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt ratownictwa wodnego. Dysponowani są zatem do działań, które są związane z użyciem takiego sprzętu.

Działalność operacyjna i prewencyjna

OSP Lubomia liczy 62 członków czynnych, w tym aż 14 kobiet, 15 członków MDP i 4 członków honorowych. W ubiegłym roku jednostka brała udział 82 akcjach ratowniczo-gaśniczych (25 akcji to pożary, 52 miejscowe zagrożenia i 4 alarmy fałszywe).

Strażacy uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Co ciekawe wszystkie trzy drużyny biorące udział w zawodach gminnych (grupa A, C i MDP) zakwalifikowały się do zawodów powiatowych, gdzie drużyna kobieca (grupa C) zajęła I miejsce, a MDP trzecie miejsce. Brali również udział w zawodach Najtwardszego Strażaka Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto OSP zajmuje się również działalnością prewencyjną, druhowie przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie szkoły i przedszkola, brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 22 lipca uczestniczyli w ćwiczeniach kompani odwodowej powiatu wodzisławskiego, które odbyły się w Godowie.

Nowy samochód VW Crafter

18 grudnia odbyła się ważna uroczystość w Lubomi. Strażacy otrzymali nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy VW Crafter 35 4x4 4 Motion. Podczas uroczystej zbiórki symbolicznego wręczenia kluczyków dokonał przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Dela wraz z Komendantem Powiatowym bryg. Markiem Misiurą. Przekazania dokumentów do samochodu dokonał zastępca wójta Bogdan Burek oraz parlamentarzyści Senator Ewa Gawęda, Poseł Adam Gawęda.

Całkowity koszt zakupu tego pojazdu to 327 300,00 zł. Zakup możliwy był dzięki zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Lubomia w wysokości 157 300,00 zł oraz środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – 170 000, 00 zł.

Działania społeczna

Tradycyjnie jednostka współpracuje z urzędem gminy i organizacjami społecznymi. Bierze czynny udział w wydarzeniach na terenie sołectwa i gminy jak dożynki czy festyny. Współpracuje również z parafią św. Marii Magdaleny w Lubomi. Zabezpieczali między innymi procesje do krzyży, a także uroczystości Bożego Ciała.

Plany na rok 2023

W tym roku strażacy planują poszerzenie remizy o jeden boks garażowy. Prace już się rozpoczęły. Prace są konieczne gdyż w tej chwili brakuje miejsca na posiadany przez ochotników sprzęt. Ponadto dalej zamierzają organizować spotkania, szkolenia oraz uczestniczyć w życiu społecznym i religijnym.

Podziękowania, życzenia i gratulacje

W zebraniu uczestniczył bryg. Jacek Filas - dowódca Jednostki Ratownicze-Gaśniczej w Wodzisławiu Śląskim, zastępca wójta Bogdan Burek, który również jest członkiem OSP oraz przedstawiciele ZOSP RP. Prezesem jest Bernard Burek, naczelnikiem Szymon Burek. 

 

zródło Nowiny.pl