Aktualności

Sołtys Informuje

Sołtys informuje, że inkaso III raty podatku za 2023r odbędzie się w środę i czwartek
od godz. 08:00 do 15:00 oraz w piątek
od 12:00 do 17:00 w biurze sołtysa.