Lubomscy Radni

Aktualny skład Rady Gminy : 

 

W skład Rady Gminy Lubomia w kadencji 2018-2023 wchodzi 15 radnych.

Rada Gminy wybrana została w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2018 r.

 

Skład Rady Gminy Lubomia kadencji 2018-2023

Godoj Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy Lubomia

Szebesta Marek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubomia

 

1. Błaszczok Wacław

2. Franiczek Maria

3. Frydrych Joanna

4. Jęczmionka Marek

5. Kopel Beata

6. Korzonek Rafał

7. Pawełek Antoni

8. Pawełek Jarosław

9. Siodmok Damian

10. Szuba Zbigniew

11. Szymała Mateusz

12. Tanżyna Andrzej

13. Grzegorz Wolny     

Komisje aktualne na rok 2021

Komisje

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Szuba – Przewodniczący Komisji,
Marek Jęczmionka – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Rafał Korzonek – Członek Komisji,
Mateusz Szymała – Członek Komisji.
Jarosław Pawełek – Członek Komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Damian Siodmok – Przewodniczący Komisji,
Maria Franiczek – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Mateusz Szymała – Sekretarz Komisji,
Antoni Pawełek – Członek Komisji.
Wacław Błaszczok – Członek Komisji.

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej

 

Antoni Pawełek – Przewodniczący Komisji,
Jarosław Pawełek – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Beata Kopel – Członek Komisji,
Grzegorz Wolny – Członek Komisji,
Andrzej Tanżyna – Członek Komisji,

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

 

Beata Kopel – Przewodnicząca Komisji,
Joanna Frydrych – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
Maria Franiczek – Członek Komisji,
Zbigniew Szuba – Członek Komisji,
Marek Jęczmionka – Członek Komisji,

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rafał Korzonek – Przewodniczący Komisji,
Wacław Błaszczok – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Damian Siodmok – Członek Komisji,
Joanna Frydrych – Członek Komisji,
Andrzej Tanżyzna – Członek Komisji.   

 

 

 

Historia składu Rady Gminy Lubomia na przestrzeni lat :

W skład Rady Gminy Lubomia w kadencji 2014-2018 wchodzi 15 radnych. Wybrana została w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Lista radnych:

 

1. Błaszczok Wacław
2. Godoj Andrzej

3. Jastrzębski Łukasz
4. Jęczmionka Marek
5. Kopel Beata
6. Korzonek Rafał
7. Kuczera Krystyna
8. Pawełek Antoni
9. Pawełek Jarosław
10. Siodmok Damian
11. Szczepka Barbara
12. Szebesta Marek
13. Szuba Zbigniew
14. Szymała Mateusz
15. Zdziebko Serafin

 

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Andrzej Godoj. Przewodniczący pełni dyżury w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00.
Telefon kontaktowy Biura Rady:(32) 4516 614 wew. 45 lub (32) 4516 614 wew. 35

 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została wybrana Pani Krystyna Kuczera.

 

 

W skład Rady Gminy Lubomia w kadencji 2010-2014 wchodzi 15 radnych. Wybrana została w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.

 

Lista radnych:

 

1. Bizoń Roman
2. Franiczek Maria
3. Godoj Andrzej
4. Jęczmionka Marek
5. Kopel Beata
6. Kuczera Krystyna
7. Matuszek Dariusz
8. Pawełek Antoni
9. Pawełek Jarosław
10. Szczepka Barbara
11. Szebesta Marek
12.Szuba Zbigniew
13.Świerzy Gabriela
14.Wawrzyńczyk Bogusław
15. Zdziebko Serafin

 

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Roman Bizoń, WiceprzewodniczącymRady Gminy został wybrany Pan Antoni Pawełek.