Lubomscy Radni

W skład Rady Gminy Lubomia w kadencji 2014-2018 wchodzi 15 radnych. Wybrana została w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Lista radnych:

 

1. Błaszczok Wacław
2. Godoj Andrzej

3. Jastrzębski Łukasz
4. Jęczmionka Marek
5. Kopel Beata
6. Korzonek Rafał
7. Kuczera Krystyna
8. Pawełek Antoni
9. Pawełek Jarosław
10. Siodmok Damian
11. Szczepka Barbara
12. Szebesta Marek
13. Szuba Zbigniew
14. Szymała Mateusz
15. Zdziebko Serafin

 

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Andrzej Godoj. Przewodniczący pełni dyżury w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00.
Telefon kontaktowy Biura Rady:(32) 4516 614 wew. 45 lub (32) 4516 614 wew. 35

 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została wybrana Pani Krystyna Kuczera.

 

 

W skład Rady Gminy Lubomia w kadencji 2010-2014 wchodzi 15 radnych. Wybrana została w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.

 

Lista radnych:

 

1. Bizoń Roman
2. Franiczek Maria
3. Godoj Andrzej
4. Jęczmionka Marek
5. Kopel Beata
6. Kuczera Krystyna
7. Matuszek Dariusz
8. Pawełek Antoni
9. Pawełek Jarosław
10. Szczepka Barbara
11. Szebesta Marek
12.Szuba Zbigniew
13.Świerzy Gabriela
14.Wawrzyńczyk Bogusław
15. Zdziebko Serafin

 

Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Roman Bizoń, WiceprzewodniczącymRady Gminy został wybrany Pan Antoni Pawełek.