Fundusz Sołecki

 

 

Fundusz Sołecki 2020

1.Upiększanie wsi kwota (budowa altany w parku) : 23.800zł
2.Utrzymanie strony internetowej 370zł
3.Szkoła i LKS 6.500 zł
4.Zakup sprzętu dla OSP Lubomia 2.500zł
5. Zakup sprzętu dla grup tanecznych 1000zł
6. Spotkanie integracyjne i klub dystans 4940zł

 

Fundusz Sołecki na rok 2021

Upiększanie Wsi 10.000,00zł
Utrzymanie strony internetowej 370zł
Poprawa dostępu do kultury 5.000,00zł
Zakup sprzętu dla jednostki OSP Lubomia 3.00,00zł
Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja 10,000,00zł
Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia 14.285,90 zł
Spotkania integracyjne 14,285,90 zł
RAZEM 43,655,90 zł

 FUNDUSZ SOŁECKI

 

 

 

Lp. Zadanie Kwota
1. Utrzymanie strony internetowej 450,00 zł
2. Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw 3.000,00 zł
3. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.500,00 zł
4. Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LKS „Silesia” Lubomi 2.000,00 zł
5. Organizacja biegów, w tym „Biegu o puchar Sołtysa” 2.500,00 zł
6. Utrzymanie porządku w sołectwie 1.700,00 zł
7. Poprawa dostępu do kultury 6.000,00 zł 
8. Zakup laptopa i dodatkowego sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia 2.300,00 zł
9. Spotkania integracyjne 14.630,00 zł
 Razem 36,080


Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 24.09.2018 r.
                               

 

Lubomia, dnia 28 marca 2018 r.


 dr Czesław Burek
 Wójt Gminy Lubomia

 

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301) oraz uchwały nr I/2018 Zebrania Wiejskiego sołectwa Lubomia z dnia 21.03.2018 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2018 realizacji następujących przedsięwzięć:

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp. Zadanie Kwota
1. Utrzymanie strony internetowej 450,00 zł
2. Dokończenie ogrodzenia terenu parku przy ul. Parkowej 3.000,00 zł
3. Zakup blaszanego garażu 2.000,00 zł
4. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.500,00 zł
5. Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LKS „Silesia” Lubomi 2.500,00 zł
6. Zorganizowanie „Biegu o puchar Sołtysa” współorganizowanego z Klubem Sportowym „Dystans” 2.000,00 zł
7. Utrzymanie porządku w sołectwie 1.700,00 zł
8. Poprawa dostępu do kultury 6.000,00 zł
9. Zakup strojów dla GOK Lubomia 800,00 zł
10. Spotkania integracyjne 12.079,90 zł
  Razem 34.029,90 zł


Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 21.03.2018 r.

 

                       FUNDUSZ SOŁECKI rok 2017

              
Nazwa zadania    kwota       
Doposażenie OSP Lubomia    2 992,00 zł        
Zakup sprzętu sportowego    2 000,00 zł       
Zakup strojów dla grup tanecznych    800,00 zł        
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem    4 928,01 zł        
Wykonanie i utrzymanie strony internetowej    1 000,00 zł        
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Parkowej    3 000,00 zł       
Zakup tablic ogłoszeniowych    1 998,86 zł       
Spotkania integracyjne    2 999,51 zł       
Spotkania integracyjne    7 915,50 zł       
                                           Razem    27 633,88 zł     
    

                                                       FUNDUSZ SOŁECKI     rok 2016

 

 

1.     Doposażenie OSP Lubomia  3000,00zł

2.     Zakup sprzętu sportowego 2000,00zł

3.     Zakup strojów dla grup tanecznych 800zł

4.     Zakup namiotów wraz z wyposażeniem 5000,00zł

5.     Wykonanie i utrzymanie strony internetowej 1000zł

6.     Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Parkowej 3000,00zł

7.     Zakup tablic ogłoszeniowych 2000,00zł

8.     Spotkania integracyjne 10.916,48zł

 

      Razem 27.716,48zł