Fundusz Sołecki

  Lubomia, dnia 27 września 2018 r.


 dr Czesław Burek
 Wójt Gminy Lubomia

 

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301) oraz uchwały nr I/2018. Zebrania Wiejskiego sołectwa Lubomia z dnia 24.09.2018 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2019 realizacji następujących przedsięwzięć:

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp. Zadanie Kwota
1. Utrzymanie strony internetowej 450,00 zł
2. Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw 3.000,00 zł
3. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.500,00 zł
4. Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LKS „Silesia” Lubomi 2.000,00 zł
5. Organizacja biegów, w tym „Biegu o puchar Sołtysa” 2.500,00 zł
6. Utrzymanie porządku w sołectwie 1.700,00 zł
7. Poprawa dostępu do kultury 6.000,00 zł 
8. Zakup laptopa i dodatkowego sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia 2.300,00 zł
9. Spotkania integracyjne 14.630,00 zł
 Razem 36,080


Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 24.09.2018 r.
                               

 

Lubomia, dnia 28 marca 2018 r.


 dr Czesław Burek
 Wójt Gminy Lubomia

 

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301) oraz uchwały nr I/2018 Zebrania Wiejskiego sołectwa Lubomia z dnia 21.03.2018 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2018 realizacji następujących przedsięwzięć:

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp. Zadanie Kwota
1. Utrzymanie strony internetowej 450,00 zł
2. Dokończenie ogrodzenia terenu parku przy ul. Parkowej 3.000,00 zł
3. Zakup blaszanego garażu 2.000,00 zł
4. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 3.500,00 zł
5. Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LKS „Silesia” Lubomi 2.500,00 zł
6. Zorganizowanie „Biegu o puchar Sołtysa” współorganizowanego z Klubem Sportowym „Dystans” 2.000,00 zł
7. Utrzymanie porządku w sołectwie 1.700,00 zł
8. Poprawa dostępu do kultury 6.000,00 zł
9. Zakup strojów dla GOK Lubomia 800,00 zł
10. Spotkania integracyjne 12.079,90 zł
  Razem 34.029,90 zł


Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 21.03.2018 r.

 

                       FUNDUSZ SOŁECKI rok 2017

              
Nazwa zadania    kwota       
Doposażenie OSP Lubomia    2 992,00 zł        
Zakup sprzętu sportowego    2 000,00 zł       
Zakup strojów dla grup tanecznych    800,00 zł        
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem    4 928,01 zł        
Wykonanie i utrzymanie strony internetowej    1 000,00 zł        
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Parkowej    3 000,00 zł       
Zakup tablic ogłoszeniowych    1 998,86 zł       
Spotkania integracyjne    2 999,51 zł       
Spotkania integracyjne    7 915,50 zł       
                                           Razem    27 633,88 zł     
    

                                                       FUNDUSZ SOŁECKI     rok 2016

 

 

1.     Doposażenie OSP Lubomia  3000,00zł

2.     Zakup sprzętu sportowego 2000,00zł

3.     Zakup strojów dla grup tanecznych 800zł

4.     Zakup namiotów wraz z wyposażeniem 5000,00zł

5.     Wykonanie i utrzymanie strony internetowej 1000zł

6.     Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Parkowej 3000,00zł

7.     Zakup tablic ogłoszeniowych 2000,00zł

8.     Spotkania integracyjne 10.916,48zł

 

      Razem 27.716,48zł