Podatki

                                

                                                                                                                OGŁOSZENIE 

 

Sołtys informuje, że inkaso pierwszej raty podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości za rok 2017 odbędzie się w dniach 13 i 14 marca od godziny 8.00 do 15.00 oraz dnia 15 marca od 12,00 do 17.00 w biurze sołtysa.

 

                                                 DODATKOWE TERMINY W SPRAWIE PODATKU                                   

 

Pierwszą ratę podatku za 2016 rok można jeszcze wpłacać w biurze sołtysa 14.03.16.r (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz 15.03.16.r (wtorek) u sołtysa w domu przy ul. Nepomucena. 45

DECYZJE PODATKOWE

Sołtys informuje,że decyzje podatkowe na rok 2016 wydawane będą w biurze sołtysa w dniach:                                                                25 i 26 luty tj.(czwartek i piątek)w godz.od 9:00 do 15:00,a 29 lutego w godz.od 12:00 do 17:00.   

           

 Informacja o Podatkach

 

Podatki co rocznie uiszczane są w tych samych terminach to jest: I-rata do 15 marca. II-rata do 15 maja, III-rata do 15 września, IV-rata do 15 listopada.

Decyzje podatkowe na rok 2016 wydawane będą na przełomie Lutego i Marca o dokładnym terminie mieszkańców poinformujemy w sposób zwyczajowo w naszym sołectwie przyjętym oraz na stronie internetowej. 

 

                                                   PODATKI

Podatki, które mieszkańcy wpłacają na konto gminy zasilają budżet gminy. Do zapłaty podatku zobowiązany jest każdy właściciel budynku, gruntu lub budowli- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym i o jego wysokości decyduje Rada Gminy.

Radni nie mają jednak pełnej swobody, gdyż górne granice tych stawek określa minister finansów.

W przypadku budynków lub ich części podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa, wyrażona w metrach kwadratowych, mierzona po wewnętrznej długości ściany na wszystkich kondygnacjach, za wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Dla gruntów podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia